Ena najpomembnejših vlog gimnastičnega programa je razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in hitrost. Poleg razvijanja gibalnih sposobnosti in pridobivanja gibalnih izkušenj je ena najpomembnejših značilnosti športne gimnastike prispevek k vzgoji in oblikovanju osebnosti otroka, saj primerno izbran in organiziran vadbeni program zahteva in vzbuja v učencih smisel za kolektivno delo, samodisciplino, vztrajnost, borbenost, pogum, samozavest in druge pozitivne lastnosti človekove osebnosti, ki se kasneje prenašajo v njegovo vsakdanje življenje in delo. Tega se na ŠD Center Maribor zavedamo, zato ponujamo programe gimnastike za vse starostne kategorije, saj želimo gimnastiko približati širokemu krogu ljudi in prispevati k razvoju gibalnih in osebnostnih lastnosti.

V okviru projekta »Zdrav življenjski slog« izvajamo na osnovnih šolah program dodatne brezplačne športne aktivnosti, ki je pripravljen s sodelovanjem osnovne šole in športnega kluba. Program izvajamo dvakrat tedensko po eno šolsko uro v času podaljšanega bivanja v okviru interesnih dejavnosti in ob pouka prostih dneh (ob sobotah in počitnicah), pri čemer je najpomembnejše, da bo otrok deležen strokovno vodenega gibanja. Program je namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole, usmerjen je v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti, v spodbujanje zdravega življenjskega sloga, poudarek je na gimnastiki, ki podpira vsestranski razvoj otroka. Projekt je brezplačen, ker je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

ŠPORTNIK LETA 2017

Sven Jug in Zala Bedenik sta v soboto prejela priznanje Gimnastične zveze Slovenije za športnika leta 2017 - Sven v mladinski in Zala v mlajših kategorijah.
 
Priznanje sta prejela tudi trenerja Aljaž Vogrinec in Marianna Bedenik za trenerja leta v enakih kategorijah.
 
ČESTITAMO!