Ena najpomembnejših vlog gimnastičnega programa je razvijanje osnovnih gibalnih sposobnosti, kot so moč, koordinacija gibanja, gibljivost, ravnotežje in hitrost. Poleg razvijanja gibalnih sposobnosti in pridobivanja gibalnih izkušenj je ena najpomembnejših značilnosti športne gimnastike prispevek k vzgoji in oblikovanju osebnosti otroka, saj primerno izbran in organiziran vadbeni program zahteva in vzbuja v učencih smisel za kolektivno delo, samodisciplino, vztrajnost, borbenost, pogum, samozavest in druge pozitivne lastnosti človekove osebnosti, ki se kasneje prenašajo v njegovo vsakdanje življenje in delo. Tega se na ŠD Center Maribor zavedamo, zato ponujamo programe gimnastike za vse starostne kategorije, saj želimo gimnastiko približati širokemu krogu ljudi in prispevati k razvoju gibalnih in osebnostnih lastnosti.

V okviru projekta »Zdrav življenjski slog« izvajamo na osnovnih šolah program dodatne brezplačne športne aktivnosti, ki je pripravljen s sodelovanjem osnovne šole in športnega kluba. Program izvajamo dvakrat tedensko po eno šolsko uro v času podaljšanega bivanja v okviru interesnih dejavnosti in ob pouka prostih dneh (ob sobotah in počitnicah), pri čemer je najpomembnejše, da bo otrok deležen strokovno vodenega gibanja. Program je namenjen otrokom od 1. do 9. razreda osnovne šole, usmerjen je v razvoj temeljnih gibalnih sposobnosti, v spodbujanje zdravega življenjskega sloga, poudarek je na gimnastiki, ki podpira vsestranski razvoj otroka. Projekt je brezplačen, ker je sofinanciran iz sredstev Evropskega socialnega sklada in Ministrstva za šolstvo in šport.

Sara King uspešna v Taipeiju

Naša tekmovalka Sara King je v ponedeljek, 21.8., tekmovala na 29. poletni univerzijadi v Taipeiju. Slovenska reprezentanca, v kateri so bile poleg Sare še Adela Šajn, Ivana Kamnikar in Ana Cikač, je osvojila ekipno 12. mesto. Slavile so Rusinje pred Kanadčankami in Japonkami.

Sara je pred odhodom na Tajvan imela težave s poškodbo ramena, vendar se je kljub temu uspešno predstavila na univerzijadi. Večjo napako je naredila le na gredi in z rezultatom 44,857 osvojila 33. mesto.

Za Saro je bilo to tekmovanje posebno tudi zaradi tega, ker se po končani univerzijadi ne vrača v Maribor, ampak odhaja na študij v Ameriko.

Sara, čestitke in srečno!