S februarskim patentom, ki ga je bil Franc Josef I. prisiljen izdati leta 1861, so narodi v avstrijski monarhiji dobili pravico do ustanavljanja društev. Slovanski narodi še vedno niso imeli enakih političnih pravic kot Nemci, zato so tudi veliko težje ustanovili svoje društvo. Nemški birokrati so se namreč na vsak način trudili, da bi bilo slovanskih društev čim manj. Tako so nemška društva veliko hitreje in lažje nastajala kot društva Slovanov. Prvo sokolsko društvo je bilo ustanovljeno 5. marca 1862 v Pragi, imenovalo se je Sokol Prazsky. Kmalu po ustanovitvi praškega Sokola se je tudi na slovensko ozemlje razširil sokolski duh in še istega leta so se začele priprave za ustanovitev podobnega društva tudi pri nas. Do le-tega je prišlo že 1. oktobra 1863, ko je bilo v Ljubljani ustanovljeno ljubljansko sokolsko društvo, poimenovano Južni Sokol.

Pred koncem 19. stoletja je na Slovenskem delovalo že deset sokolskih društev, ki so širila sokolsko miselnost v Ljubljani, Trstu, Gorici, Novem mestu, Prvačini, Zagorju ob Savi, Celju, Postojni, Kranju in Idriji. Močno nemško nacionalno gibanje v Mariboru je ob koncu 19. stoletja nasprotovalo sokolski ideji v tem mestu ob Dravi. Kljub izrazitemu protislovenskem vzdušju v mestu ob Dravi so tudi Slovenci leta 1900 dočakali ustanovitev prvega slovenskega športnega društva. 5. septembra 1900 je na pobudi posameznikov začelo delovati Športno društvo Maribor. Z njim so Slovenci v Mariboru dobili prvo športno združenje.

Ustanovitev Športnega društva Maribor, v katerem je prevladovala telovadba, je dala nov zalet sokolski ideji. Predvsem mlajši člani društva, ki so bili večinoma telovadci, so bili zagreti za sokolsko idejo. 6. junija 1906 so začeli pripravljati ustanovitev sokolskega društva tudi v Mariboru. Ustanovni zbor društva Sokol Maribor je bil 24. marca 1907 v Narodnem domu. Za starosto sokolskega društva je bil imenovan dr. Franjo Rosina, ki ga štejemo za očeta sokolstva v Mariboru.

Športno društvo Center Maribor je torej naslednik društva Sokol Maribor, ki je leta 2007 proslavljalo 100-letnico svojega obstoja. V vrstah tega društva so vadili številni znani Mariborčani, člana sta bila tudi Leon Štukelj in Josip Primožič Tošo. Društvo je bilo v 30-ih letih prejšnjega stoletja lastnik sedanje Unionske dvorane, po drugi svetovni vojni so člani vadili na letnem telovadišču v Ljudskem vrtu. Po odloku leta 1964 je tedanji DTV Partizan Maribor – Center dobil prostore bivšega gasilskega doma, ki jih je preuredil za potrebe osnovne dejavnosti telesne vzgoje in športne gimnastike in od tedaj domuje na lokaciji ob mestnem parku.

Zala in Sara na poletnih tekmovanjih

Zala Bedenik in Sara King sta se med poletjem udeležili 3 velikih tekmovanj.

Zala je konec junija tekmovala na 1. mladinskem svetovnem prvenstvu v Györu na Madžarskem, konec julija pa na Olimpijskem festivalu evropske mladine v Bakuju, Azerbajdžan. Tekmovanji je uspešno izpeljala in si pridobila pomembne izkušnje v svoji tekmovalni karieri.

Sara je v začetku julija tekmovala na univerzijadi v italijanskem Neaplju, kamor bi moral odpotovati še en tekmovalec ŠD Center Maribor - Jure Weingerl, a se je pred odhodom na tekmovanje žal poškodoval.

Dekletoma iskreno čestitamo!